Eğitim

MEB’den yeni müfredat: Adabımuaşeret

MEB, ortaokul ve lise öğrencileri için iki yeni dersi müfredata ekledi. Bu dersler, görgü kuralları ve nezaket ile adabımuaşeret olarak adlandırıldı. Bu makalede, bu derslerin içeriği, amacı ve önemi hakkında bilgi verilecektir.

MEB’den yeni müfredat: Adabımuaşeret

MEB, ortaokul ve lise öğrencileri için iki yeni dersi müfredata ekledi. Bu dersler, görgü kuralları ve nezaket ile adabımuaşeret olarak adlandırıldı. Bu makalede, bu derslerin içeriği, amacı ve önemi hakkında bilgi verilecektir.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), eğitim sistemindeki yeniliklere bir yenisini ekleyerek ortaokul ve liselerde işlenecek iki yeni dersin müfredatını oluşturdu. Liselerdeki ders, 7 ünitede detaylı bir şekilde işlenecek. Ortaokullarda ise tüm kademelerde seçmeli olarak okutulacak.

Bu derslerin adı, pedagojik uygunluk açısından liselerde “adabımuaşeret”, ortaokullarda ise “görgü kuralları ve nezaket” olarak belirlendi. Bu dersler, öğrencilerin iletişimde görgü kurallarının ve nezaketin önemini fark etmeleri, aile içinde, okulda, toplum içerisinde ve kişiler arası ilişkilerde görgü kurallarına ve nezakete uygun davranış sergilemeleri amaçlanıyor.

Bu makalede, MEB’den yeni müfredat: Adabımuaşeret derslerinin içeriği, amacı ve önemi hakkında bilgi verilecek ve bu derslerin öğrencilerin kişisel ve toplumsal gelişimine katkı sağlayacağı savunulacaktır.

Adabımuaşeret Nedir?

Adabımuaşeret Nedir?

Adabımuaşeret, insanlar arasında karşılıklı sevgi, saygı ve toplumsal huzurun sağlanması amacıyla insan ilişkilerini düzenleyen kurallar bütünüdür. Türk kültürünün önemli bir parçasıdır ve milli ve manevi değerlerimizi yansıtır.

Adabımuaşeret, sadece belli bir zaman, mekan veya duruma göre değişen görgü kurallarından ibaret değildir. Aynı zamanda insanın kendisiyle, ailesiyle, arkadaşlarıyla, toplumla ve çevreyle olan ilişkisini düzenleyen bir ahlak anlayışıdır.

İnsanın hem kendisine hem de başkalarına karşı sorumluluklarını hatırlatan bir terbiye sistemidir. Adabımuaşeret, insanın hem maddi hem de manevi gelişimine katkı sağlayan bir eğitim sürecidir.

Adabımuaşeretin Önemi

Adabımuaşeretin Önemi

İnsanın hayatını kolaylaştıran, mutluluğunu artıran ve toplumda saygınlık kazandıran bir özelliktir. Adabımuaşeret, insanın hem kendisiyle hem de başkalarıyla olan ilişkisini düzenleyerek, uyumlu, huzurlu ve sağlıklı bir yaşam sürmesini sağlar.

İnsanın kişiliğini, karakterini ve kültürünü yansıtan bir unsurdur. Adabımuaşeret, insanın hem bireysel hem de toplumsal gelişimine katkı sağlar. Adabımuaşeret, insanın hem kendine hem de başkalarına karşı saygılı, sevgili, hoşgörülü, yardımsever, dürüst, güvenilir, sorumlu, çalışkan, özgüvenli, özgür, adaletli, vicdanlı, merhametli, sabırlı, tevazu sahibi, şükreden, mutlu ve huzurlu olmasını sağlar.

Adabımuaşeret, insanın hem aile hem de toplum hayatında başarılı olmasını sağlar. İnsanın hem kendisine hem de başkalarına karşı hak ve sorumluluklarını bilmesini sağlar. İnsanın hem maddi hem de manevi değerlere sahip çıkmasını sağlar. İnsanın hem bu dünyada hem de ahirette mutlu olmasını sağlar.

İlkokulda Adabımuaşeret Dersi

İlkokulda Adabımuaşeret Dersi

MEB, ortaokul ve lise öğrencileri için iki yeni dersi müfredata ekledi. Bu dersler, görgü kuralları ve nezaket ile adabımuaşeret olarak adlandırıldı. Bu derslerin amacı, öğrencilerin adabımuaşerete uygun konuşmaları, giyinmeleri ve davranmalarını sağlamak; milli ve manevi değerlerini özümseyerek tutum ve davranışlarını bu istikamette şekillendirmek; insanlar arasında karşılıklı sevgi, saygı ve toplumsal huzurun sağlanması amacıyla insan ilişkilerini düzenleyen kuralları hayatına uygulayan bireyler yetiştirmektir.

Ortaokullarda Görgü Kuralları ve Nezaket Dersi

Ortaokullarda Görgü Kuralları ve Nezaket Dersi

Ortaokullarda tüm kademelerde seçmeli olarak okutulacak görgü kuralları ve nezaket dersi ile öğrencilerin iletişimde görgü kurallarının ve nezaketin önemini fark etmeleri, aile içinde, okulda, toplum içerisinde ve kişiler arası ilişkilerde görgü kurallarına ve nezakete uygun davranış sergilemeleri amaçlanıyor.

Ders, iki düzeyde 72 saatlik öğretim programını içeriyor. Dersin birinci düzeyindeki müfredat, görgü ve nezaket, ailede görgü kuralları ve nezaket, okul ortamında görgü kuralları ve nezaket, toplum içinde görgü kuralları ve nezaket olmak üzere dört üniteden oluşuyor. Dersin ikinci düzeyindeki müfredatında ise görgü ve nezaket, kişiler arası ilişkilerde görgü kuralları ve nezaket, çevrede görgü kuralları ve nezaket, dijital ortamlarda görgü kuralları ve nezaket, farklı kültürlerde görgü kuralları ve nezaket olmak üzere beş ünite yer alıyor.

Derslerde, öğrencilerin farklı kültürlerde görgü kuralları ve nezaketin önemini kavramaları, onların kültürel farklılıklara saygı duymalarını ve empati kurmalarını sağlayacaktır. Bu da, toplumsal barış ve uyumun temelini oluşturacaktır. Ayrıca, öğrencilerin çevreye karşı duyarlı olmaları ve dijital ortamlarda görgü kuralları ve nezaketin önemini fark etmeleri, onların sorumlu ve bilinçli bireyler olarak yetişmelerine katkıda bulunacaktır. Bu bağlamda, görgü kuralları ve nezaket dersinin, öğrencilerin kişisel ve sosyal gelişimlerine destek olacak bir ders olduğu söylenebilir.

Sıkça Sorulan Sorular

Adabımuaşeret dersleri zorunlu mu?

Adabımuaşeret dersleri zorunlu mu?

Hayır, bu dersler seçmeli olarak okutulacaktır. Öğrenciler, bu dersleri almak isteyip istemediklerine kendileri karar vereceklerdir.

Adabımuaşeret dersleri hangi sınıflarda okutulacak?

Ortaokullarda tüm kademelerde, liselerde ise 9, 10, 11 ve 12. sınıflarda okutulacaktır.

Adabımuaşeret dersleri hangi ders saatinde işlenecek?

Ortaokullarda haftada bir saat, liselerde ise haftada iki saat işlenecektir.

Adabımuaşeret dersleri nasıl değerlendirilecek?

Bu dersler, öğrencilerin katılım, performans ve proje çalışmalarına göre değerlendirilecektir. Yazılı sınav yapılmayacaktır.

Adabımuaşeret dersleri neden müfredata eklendi?

Adabımuaşeret dersleri neden müfredata eklendi?

Bu dersler, öğrencilerin iletişimde görgü kurallarının ve nezaketin önemini fark etmeleri, aile içinde, okulda, toplum içerisinde ve kişiler arası ilişkilerde görgü kurallarına ve nezakete uygun davranış sergilemeleri, milli ve manevi değerlerini özümseyerek tutum ve davranışlarını bu istikamette şekillendirmeleri, insanlar arasında karşılıklı sevgi, saygı ve toplumsal huzurun sağlanması amacıyla insan ilişkilerini düzenleyen kuralları hayatına uygulayan bireyler yetiştirmek için müfredata eklendi. Bu dersler, öğrencilerin hem kendilerine hem de başkalarına karşı sorumluluklarını hatırlatan, hem maddi hem de manevi gelişimlerine katkı sağlayan, hem aile hem de toplum hayatında başarılı olmalarını sağlayan, hem maddi hem de manevi değerlere sahip çıkmalarını sağlayan, hem bu dünyada hem de ahirette mutlu olmalarını sağlayan bir terbiye sistemidir.

Sonuç: MEB’den yeni müfredat - Görgü Kuralları ve Nezaket Dersi

Sonuç: MEB’den yeni müfredat – Görgü Kuralları ve Nezaket Dersi

MEB, ortaokul ve lise öğrencileri için iki yeni dersi müfredata ekledi. Bu dersler, görgü kuralları ve nezaket ile adabımuaşeret olarak adlandırıldı. Bu derslerin içeriği, amacı ve önemi hakkında bilgi verildi. Bu derslerin, öğrencilerin kişisel ve toplumsal gelişimine katkı sağlayacağı savunuldu. Bu dersler, öğrencilerin iletişimde görgü kurallarının ve nezaketin önemini fark etmeleri, aile içinde, okulda, toplum içerisinde ve kişiler arası ilişkilerde görgü kurallarına ve nezakete uygun davranış sergilemeleri, milli ve manevi değerlerini özümseyerek tutum ve davranışlarını bu istikamette şekillendirmeleri, insanlar arasında karşılıklı sevgi, saygı ve toplumsal huzurun sağlanması amacıyla insan ilişkilerini düzenleyen kuralları hayatına uygulayan bireyler yetiştirmek için tasarlanmıştır.

Bu dersler, Türk kültürünün ve adabımuaşeretin önemli bir parçası olan görgü ve nezaket kurallarını öğrencilere aktararak, onların hem kendilerine hem de başkalarına karşı saygılı, sevgili, hoşgörülü, yardımsever, dürüst, güvenilir, sorumlu, çalışkan, özgüvenli, özgür, adaletli, vicdanlı, merhametli, sabırlı, tevazu sahibi, şükreden, mutlu ve huzurlu olmalarını sağlayacaktır.

iyibilgi.com.tr

iyibilgi.com.tr ekibi, farklı uzmanlık alanlarına sahip yazarlardan oluşmaktadır. Her biri kendi konusunda uzmanlaşmış ve deneyimli olan yazarlarımız, içeriklerimizin kalitesini ve güvenilirliğini sağlamak için büyük özen göstermektedir. Tüm içeriklerimiz, doğruluk, güncellik ve özgünlük konularında titizlikle incelenmektedir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu