Dini Bilgiler

Borçtan Kurtulmak İçin Okunacak Dualar ve Sureler

orçtan kurtulmak için okunacak dualar ve sureler nelerdir? Bu makalede, borçlarınızdan kurtulmanıza yardımcı olabilecek bazı dualar ve sureleri paylaşıyoruz. Ayrıca, borçtan kurtulmanın pratik yollarını ve borç verme ahlakını da öğreneceksiniz.

Borç, pek çok insanın hayatında karşılaştığı bir sorundur. Borçlanmak, bazen kaçınılmaz olabilir, ancak borcun altında ezilmek istemezsiniz. Borcunuzdan kurtulmak için hem maddi hem de manevi çözümler aramalısınız. Maddi çözümler, gelirinizi artırmak, harcamalarınızı azaltmak, borçlarınızı yapılandırmak gibi adımları içerir. Manevi çözümler ise, Allah’a güvenmek, dua etmek, sadaka vermek gibi ibadetleri içerir.

Bu makalede, borçtan kurtulmak için okunacak dualar ve sureler nelerdir sorusuna cevap vermeye çalışacağız. Ayrıca, borçtan kurtulmanın pratik yollarını ve borç verme ahlakını da öğreneceksiniz.

Borçtan Kurtulmak İçin Okunacak Dualar

Borçtan kurtulmak için okunacak dualar arasında şu duaları sayabiliriz:

Allahümme innî eûzu bike minel-hammi vel-hazeni ve eûzu bike minel-aczi vel-keseli ve eûzu bike minel-cübni vel-buhli ve eûzu bike min galebetid-deyni ve kahrir-ricâli - borçtan kurtulmak için okunacak dua ve sureler

 • Allahümme innî eûzu bike minel-hammi vel-hazeni ve eûzu bike minel-aczi vel-keseli ve eûzu bike minel-cübni vel-buhli ve eûzu bike min galebetid-deyni ve kahrir-ricâli

Bu dua, Allah’tan sıkıntı, üzüntü, acizlik, tembellik, korkaklık, cimrilik, borcun baskısı ve insanların zulmünden korunma istemektir. Bu dua, Peygamber Efendimiz (s.a.v.) tarafından sabah akşam okunan dualardan biridir.

Allahümme ekfinî bihalâlike an harâmike ve ağninî bifadlike ammen sivâke - borçtan kurtulmak için okunacak dualar

 • Allahümme ekfinî bihalâlike an harâmike ve ağninî bifadlike ammen sivâke

Bu dua, Allah’tan helal rızık vermesini ve haramdan uzak tutmasını istemektir. Bu dua, Peygamber Efendimiz (s.a.v.) tarafından her gün okunan dualardan biridir.

Allahümme innî es’elüke yâ Allahül-azîmü rabbül-arşil-azîmi en tuğfirali deynî ve en tekriceynî minel-fakri - borçtan kurtulmak için okunacak dualar

 • Allahümme innî es’elüke yâ Allahül-azîmü rabbül-arşil-azîmi en tuğfirali deynî ve en tekriceynî minel-fakri

Bu dua, Allah’tan borcunu affetmesini ve fakirlikten kurtarmasını istemektir. Bu dua, Hz. Ali (r.a.) tarafından öğretilen dualardan biridir.

Kısa Zamanda Borçtan Kurtulmak İçin Etkili Bir Dua Var mı?

Kısa zamanda borçtan kurtulmak için etkili bir dua arıyorsanız, size şu duaları önerebiliriz. Borçtan kurtulmak için okunabilecek bazı dualar şunlardır:

 • Allahümme ekfinî bihalâlike an harâmike ve ağninî bifadlike ammen sivâke

Bu dua, Allah’tan helal rızık vermesini ve haramdan uzak tutmasını istemektir. Bu dua, Peygamber Efendimiz (s.a.v.) tarafından her gün okunan dualardan biridir.

 • Allahümme innî es’elüke yâ Allahül-azîmü rabbül-arşil-azîmi en tuğfirali deynî ve en tekriceynî minel-fakri

Bu dua, Allah’tan borcunu affetmesini ve fakirlikten kurtarmasını istemektir. Bu dua, Hz. Ali (r.a.) tarafından öğretilen dualardan biridir.

 • Allahümme fâlikal- ısbâhı ve câ ılelleyli sekenen veş-şemse vel-kamera husbânen ıkdı anniddeyne ve ağninî minel-fakri ve emtiğnî bi-sem î ve besarî ve kuvvetî fî sebîlik

Bu dua, Allah’tan borçlarını ödemeyi ihsan eylemesini, benden fakirliği gidermesini, kulağını, gözünü ve kuvvetini Senin yolunda kullanmayı nasip eylemesini istemektir. Bu dua, Malik’in rivayet ettiği dualardan biridir.

Bu duaları niyet ederek, abdestli olarak, temiz bir yerde, kalpten inanarak, samimi olarak, saygılı bir şekilde okumanız tavsiye edilir. Ayrıca, borçtan kurtulmak için okunacak sureler de vardır. Bunlar arasında Fetih Suresi, Vakıa Suresi ve Nasr Suresi sayılabilir.

Borçtan Kurtulmak İçin Okunacak Sureler

Borçtan kurtulmak için okunacak sureler arasında şu sureleri sayabiliriz:

Fetih Suresi

Fetih Suresi, Allah’ın yardımının ve zaferinin müjdelenmesiyle başlayan bir suredir. Bu sureyi okuyan kimse, Allah’ın yardımına nail olur ve düşmanlarına karşı üstün gelir. Borcunu ödemek isteyen kimse de bu sureyi okuyarak Allah’ın yardımını ve kolaylığını talep edebilir.

Vakıa Suresi

Vakıa Suresi, kıyamet gününün dehşetini, insanların üç gruba ayrılmasını ve her grubun durumunu anlatan bir suredir. Bu sureyi okuyan kimse, Allah’ın rahmetine ve cennetine ulaşır ve dünya malından zengin olur. Borcunu ödemek isteyen kimse de bu sureyi okuyarak Allah’ın rahmetini ve bereketini talep edebilir.

Nasr Suresi

Nasr Suresi, Allah’ın yardımının ve fetihlerin geleceğini müjdeleyen bir suredir. Bu sureyi okuyan kimse, Allah’ın yardımını ve zaferini görür ve günahlarından tövbe eder. Borcunu ödemek isteyen kimse de bu sureyi okuyarak Allah’ın yardımını ve afvını talep edebilir.

Borçtan Kurtulmanın Pratik Yolları

Borçtan kurtulmak için okunacak dualar ve sureler dışında, borçtan kurtulmanın pratik yolları da vardır. Bunlar arasında şunları sayabiliriz:

 • Borçlarınızı listeyin. Borçlarınızın miktarını, faiz oranlarını, ödeme tarihlerini ve alacaklılarınızı belirleyin. Böylece borçlarınızı daha iyi yönetebilirsiniz.
 • Bütçe yapın. Gelirinizi ve giderlerinizi hesaplayın. Giderlerinizi gelirinizden azaltın. Gereksiz harcamalardan kaçının. Tasarruf etmeye çalışın.
 • Öncelik sırasına göre borç ödeyin. Borçlarınızı faiz oranlarına veya vade sürelerine göre sıralayın. En yüksek faizli veya en yakın vadeli borcu önce ödeyin. Böylece borcunuzun büyümesini engelleyebilirsiniz.
 • Ek gelir elde edin. Borcunuzu ödemek için ek gelir elde etmeniz gerekebilir. Bunun için ek iş yapabilir, yeteneklerinizi veya hobilerinizi paraya çevirebilir, evinizdeki fazla eşyaları satabilir veya yatırım yapabilirsiniz.
 • Borç danışmanlığı alın. Borcunuzla başa çıkamıyorsanız, profesyonel bir borç danışmanlığı hizmeti alabilirsiniz. Borç danışmanları, size borcunuzu yönetmeniz için tavsiyeler verebilir, alacaklılarınızla pazarlık yapabilir veya borcunuzu yapılandırabilir.

Borç Verme Ahlakı

Borçtan kurtulmak için okunacak dualar ve sureler kadar, borç verme ahlakına da dikkat etmek gerekir. Borç verme ahlakı, hem borç veren hem de borç alan kişilerin uyması gereken kuralları içerir. Bunlar arasında şunları sayabiliriz:

 • Borç vermek sadaka gibidir. Borç vermek, sadaka vermekten daha faziletlidir. Çünkü borç veren kişi, karşılık beklemeden yardım eder ve borç alan kişiyi zor durumda bırakmaz. Borç veren kişi, Allah’ın rızasını kazanır ve sevabını alır.
 • Borç almak zaruret halinde olmalıdır. Borç almak, zaruret halinde olmalıdır. Çünkü borç almak, kişiyi zor duruma sokabilir, onurunu incitebilir ve ahirette hesaba çekilebilir.
 • Borç verenlere karşı saygılı ve dürüst olmalıdır. Borç almak zorunda kalan kişi, borç verenlere karşı saygılı ve dürüst olmalıdır. Borcunu zamanında ödemeye çalışmalı, ödeyemeyeceği zaman önceden haber vermeli, mazeret uydurmamalı ve yalan söylememelidir. Borç verenler de borç alanlara karşı merhametli ve hoşgörülü olmalı, onları sıkıştırmamalı, faiz istememeli ve borcunu affetmeyi düşünmelidir.
 • Borç almadan önce iyice düşünmeli ve planlamalıdır. Borç almadan önce iyice düşünmeli ve planlamalıdır. Borcun geri ödenmesi için bir kaynak ve bir süre belirlemeli, borcun miktarını ihtiyacına göre ayarlamalı, borcun şartlarını netleştirmeli ve yazılı olarak kaydetmelidir. Borç almak için acele etmemeli, alternatif yollar aramalı ve borcu azaltmaya çalışmalıdır.

Sıkça Sorulan Sorular

Borçtan kurtulmak için okunacak dualar ve sureler ne zaman okunmalıdır?

Borçtan kurtulmak için okunacak dualar ve sureler herhangi bir zaman diliminde okunabilir. Ancak, sabah namazından sonra, akşam namazından sonra veya yatmadan önce okumak daha faziletli olabilir. Ayrıca, cuma günleri, ramazan ayında veya kandil gecelerinde okumak da daha bereketli olabilir.

Borçtan kurtulmak için okunacak dualar ve sureler nasıl okunmalıdır?

Borçtan kurtulmak için okunacak dualar ve sureler niyet ederek, abdestli olarak, temiz bir yerde, kalpten inanarak, samimi olarak, saygılı bir şekilde, yüksek sesle veya sessizce okunabilir. Okumadan önce veya sonra salavat getirmek de sevaptır.

Borçtan kurtulmak için okunacak dualar ve surelerin etkisi ne kadardır?

Borçtan kurtulmak için okunacak dualar ve surelerin etkisi Allah’ın izniyle çok büyüktür. Allah, dua edenleri sever ve duaya icabet eder. Ancak, dua etmek tek başına yeterli değildir. Dua eden kişi aynı zamanda borcunu ödemek için çaba göstermeli, maddi ve manevi tedbirleri almalı, sabır ve tevekkül göstermeli ve Allah’ın takdirine razı olmalıdır.

Borçtan Kurtulmak İçin Okunacak Dualar ve Sureler: Sonuç

Borçtan kurtulmak için okunacak dualar ve sureler nelerdir sorusuna cevap vermeye çalıştık. Borçlarınızdan kurtulmanız için size yardımcı olabilecek bazı dualar ve sureleri paylaştık. Ayrıca, borçtan kurtulmanın pratik yollarını ve borç verme ahlakını da öğrendik.

Umarız bu makale size faydalı olmuştur. Allah’tan borcunuzu kolaylıkla ödemenizi dileriz.

iyibilgi.com.tr

iyibilgi.com.tr ekibi, farklı uzmanlık alanlarına sahip yazarlardan oluşmaktadır. Her biri kendi konusunda uzmanlaşmış ve deneyimli olan yazarlarımız, içeriklerimizin kalitesini ve güvenilirliğini sağlamak için büyük özen göstermektedir. Tüm içeriklerimiz, doğruluk, güncellik ve özgünlük konularında titizlikle incelenmektedir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu