Eğitim

2006’dan Beri Devam Sınıf Anneliği Uygulaması Kaldırıldı: Eğitimde Yeni Bir Dönem Başlıyor

Sınıf anneliği uygulaması, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yasaklandı. Bu kararın nedenleri, sonuçları ve alternatifleri nelerdir? Bu makalede, sınıf anneliği uygulamasının tarihçesini, tartışmalarını ve yerine getirilen sınıf velisi uygulamasını inceleyeceğiz.

Sınıf Anneliği Kaldırıldı: Eğitimde Yeni Bir Dönem Başlıyor

Sınıf anneliği uygulaması, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yasaklandı. Bu kararın nedenleri, sonuçları ve alternatifleri nelerdir? Bu makalede, sınıf anneliği uygulamasının tarihçesini, tartışmalarını ve yerine getirilen sınıf velisi uygulamasını inceleyeceğiz.

Sınıf anneliği uygulaması, okullarda velilerin gönüllü olarak sınıflara atanması ve öğrencilerin eğitim, sosyal ve psikolojik ihtiyaçlarıyla ilgilenmesi şeklinde tanımlanabilir. Bu uygulama, 2021 yılında piyasaya sürüldü ve kısa sürede popüler oldu. Ancak uygulama, 2023 yılında Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yasaklandı. Bu karar, veliler ve öğretmenler arasında farklı tepkilere neden oldu. Bu makalede, sınıf anneliği uygulamasının neden kaldırıldığını, bu kararın eğitime ne gibi etkileri olacağını ve yerine ne gibi alternatifler sunulduğunu anlatacağız.

Sınıf Anneliği Uygulamasının Tarihçesi

Sınıf Anneliği Uygulamasının Tarihçesi

Sınıf anneliği uygulaması, Türkiye’de ilk olarak 2006 yılında İstanbul’da bir ilkokulda başlatıldı. Bu uygulama, öğretmenlerin iş yükünü azaltmak, velilerin okul hayatına dahil olmalarını sağlamak ve öğrencilerin motivasyonunu artırmak amacıyla tasarlandı. Uygulama, velilerin gönüllülük esasına göre sınıf annesi seçilmesi, sınıf annelerinin öğretmenlerle iş birliği içinde çalışması, sınıf annelerinin okul yönetimi ve diğer velilerle iletişim kurması, sınıf annelerinin okul etkinliklerine katılması ve sınıf annelerinin öğrencilerin akademik ve sosyal gelişimini takip etmesi şeklinde yürütüldü.

Uygulama, başarılı sonuçlar verdiği ve veli memnuniyetini artırdığı için, kısa sürede diğer okullara da yayıldı. 2021 yılında, MEB tarafından resmi olarak tanınan ve desteklenen bir uygulama haline geldi. MEB, sınıf anneliği uygulamasının amaçlarını, kriterlerini ve görevlerini belirleyen bir yönerge yayınladı. Buna göre, sınıf anneleri, sınıf öğretmeninin önerisi ve velilerin onayıyla belirlenecek, sınıf anneleri sadece anneler arasından seçilebilecek, sınıf annelerinin görev süresi bir yıl olacak ve aynı kişi en fazla iki yıl üst üste sınıf annesi olabilecekti.

Sınıf Anneliği Uygulamasının Tartışmaları

Sınıf Anneliği Uygulamasının Tartışmaları

Sınıf anneliği uygulaması, kaldırılmadan önce birçok eleştiri ve şikayet aldı. Uygulamanın tartışmalara yol açan noktaları şunlardı:

Gizlilik İhlali

Sınıf anneleri, öğrencilerin ve velilerin kişisel bilgilerini, fotoğraflarını ve videolarını izinsiz olarak kaydedip paylaştıkları, bu durumun da öğrencilerin ve velilerin gizlilik haklarını ihlal ettiği iddia edildi. Özellikle sosyal medyada sınıf annelerinin öğrencilerin görüntülerini paylaşması, büyük tepki çekti.

Eğitime Müdahale

Sınıf anneleri, öğretmenlerin eğitim faaliyetlerine karıştıkları, öğretmenlerin iş yükünü artırdıkları, öğretmenlerin otoritesini zayıflattıkları ve öğretmenlerin profesyonelliğine saygısızlık ettikleri ileri sürüldü. Bazı sınıf annelerinin, öğretmenlerden kendi çocuklarına özel ilgi bekledikleri, öğretmenlerin not verme sistemine itiraz ettikleri, öğretmenlerin ders programına müdahale ettikleri ve öğretmenlerin kişisel hayatlarına karıştıkları öne sürüldü.

Veliler Arasında Ayrımcılık

Sınıf anneleri, veliler arasında ayrımcılık yaptıkları, bazı velileri dışladıkları, bazı velileri baskı altına aldıkları ve bazı velilerle çatıştıkları iddia edildi. Bazı sınıf annelerinin, velilerden yüksek miktarlarda aidat topladıkları, velilerden pahalı hediyeler almak için baskı yaptıkları, veliler arasında gruplaşma yarattıkları ve öğretmenlerden kendi çocuklarına ayrıcalık istedikleri iddia ediliyor. Bu durum, hem öğrenciler hem de diğer veliler için olumsuz sonuçlar doğuruyor.

Uygulamadan Öğrenci ve Şikayetleri

Öğrenci ve Velilerin Şikayetleri

 • Öğrenciler, sınıf annelerinin sürekli sınıfta bulunmasından, teneffüslerde bile kendilerine müdahale etmesinden ve öğretmenlerin sınıf annelerinin çocuklarına daha fazla ilgi göstermesinden rahatsız oluyorlar.
 • Diğer veliler ise, sınıf annelerinin düzenlediği etkinliklere katılmadıklarında veya toplu hediye vermeye katılmadıklarında kendilerinin ve çocuklarının dışlandığını hissediyorlar.
 • Ayrıca, sınıf annelerinin öğretmenlerle olan iletişimi tekelleştirmesi, diğer velilerin öğretmenlerle doğrudan görüşme imkanını kısıtlıyor.
 • Sınıf anneliği uygulamasının, öğretmen-veli-öğrenci arasındaki ilişkiyi geliştirmek için olumlu bir rol oynaması gerektiği belirtiliyor.
 • Ancak, bazı sınıf annelerinin amacının dışına çıkarak, kendi çıkarları için bu görevi kötüye kullandıkları ifade ediliyor.

Bu nedenle, sınıf anneliği uygulamasının denetlenmesi, sınırlarının belirlenmesi ve gerekli durumlarda müdahale edilmesi gerektiği vurgulanıyor.

Uygulamanın kaldırılmasına neden olan iddialar

Uygulamanın kaldırılmasına neden olan iddialar

 • Sınıf anneleri, öğretmen-veli-öğrenci arasındaki iletişimi sağlamak için gönüllü olarak görev yapan kişilerdir.
 • Bazı sınıf annelerinin, velilerden sınıf adına para topluyor, pahalı hediyeler alıyor, gruplaşma yaratıyor ve kendi çocuklarına ayrıcalık istedikleri iddia ediliyor. Bu durum, öğrencilerin ve diğer velilerin memnuniyetsizliğine, dışlanmaya ve öğretmen-veli iletişiminin bozulmasına neden oluyor.
 • Sınıf anneliği uygulamasının denetlenmesi, sınırlarının belirlenmesi ve gerekli durumlarda müdahale edilmesi gerekiyor.

Sınıf anneliği uygulaması neden yasaklandı?

Sınıf anneliği uygulaması, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yasaklandı. Bu kararın nedenleri, sonuçları ve alternatifleri nelerdir? Bu sorunun cevabını, web arama sonuçlarından yararlanarak vermek istiyorum.

Sınıf anneliği uygulaması, okullarda velilerin gönüllü olarak sınıflara atanması ve öğrencilerin eğitim, sosyal ve psikolojik ihtiyaçlarıyla ilgilenmesi şeklinde tanımlanabilir. Bu uygulama, 2021 yılında piyasaya sürüldü ve kısa sürede popüler oldu. Ancak uygulama, 2023 yılında MEB tarafından yasaklandı.

MEB, sınıf anneliği uygulamasını yasaklama kararını, şu gerekçelerle açıkladı:

MEB, sınıf anneliği uygulamasını yasaklama kararını, şu gerekçelerle açıkladı:

 • Sınıf anneleri, velilerden aidat topladıkları, ders araç-gereci temini için para talep ettikleri ve hatta zaman zaman derslere müdahil olduklarına dair şikayetler aldı.
 • Sınıf anneleri, öğrencilerin ve velilerin kişisel bilgilerini, fotoğraflarını ve videolarını izinsiz olarak kaydedip paylaştıkları, bu durumun da öğrencilerin ve velilerin gizlilik haklarını ihlal ettiği iddia edildi.
 • Sınıf anneleri, öğretmenlerin eğitim faaliyetlerine karıştıkları, öğretmenlerin iş yükünü artırdıkları, öğretmenlerin otoritesini zayıflattıkları ve öğretmenlerin profesyonelliğine saygısızlık ettikleri ileri sürüldü.
 • Sınıf anneleri, veliler arasında ayrımcılık yaptıkları, bazı velileri dışladıkları, bazı velileri baskı altına aldıkları ve bazı velilerle çatıştıkları iddia edildi.

Bu karar, veliler ve öğretmenler arasında farklı tepkilere neden oldu. Bazı veliler ve öğretmenler, sınıf anneliği uygulamasının okuldaki işleri kolaylaştırdığı ve daha iyi bir iletişim sağladığına inanırken, eleştirenler ise öğretmenlerin profesyonelliğine müdahale edildiğini savundu.

MEB, sınıf anneliği uygulamasının yerine, sınıf velisi uygulamasını başlattı. Buna göre, sınıf velileri, sınıf öğretmeninin önerisi ve velilerin onayıyla belirlenecek, sınıf velileri hem anneler hem de babalar arasından seçilebilecek, sınıf velilerinin görev süresi bir yıl olacak ve aynı kişi en fazla iki yıl üst üste sınıf velisi olabilecek. Sınıf velisi uygulamasının amacı, okul-veli iş birliğini güçlendirmek, öğrencilerin eğitim sürecine katkı sağlamak, velilerin okul hayatına dahil olmalarını sağlamak ve öğrencilerin sorunlarına çözüm bulmaktır.

Sınıf anneliği uygulamasının kaldırılması, eğitimde yeni bir dönem başlattı. Bu dönemde, öğretmenlerin, velilerin ve öğrencilerin rolleri, sorumlulukları ve hakları yeniden tanımlanacak. Uygulamanın avantajları ve dezavantajları zamanla ortaya çıkacak. Umarım, bu uygulama, eğitimin niteliğini artırmaya ve öğrencilerin başarısını yükseltmeye katkı sağlar.

Sınıf Anneliği Uygulamasının Kaldırılması

Sınıf Anneliği Uygulamasının Kaldırılması

MEB, 2023-2024 eğitim-öğretim yılından itibaren sınıf anneliği uygulamasının kaldırıldığını, yerine sınıf velisi uygulamasının başlatıldığını açıkladı. Buna göre, sınıf velileri, sınıf öğretmeninin önerisi ve velilerin onayıyla belirlenecek, sınıf velileri hem anneler hem de babalar arasından seçilebilecek, sınıf velilerinin görev süresi bir yıl olacak ve aynı kişi en fazla iki yıl üst üste sınıf velisi olabilecek. Sınıf velisi uygulamasının amacı, okul-veli iş birliğini güçlendirmek, öğrencilerin eğitim sürecine katkı sağlamak, velilerin okul hayatına dahil olmalarını sağlamak ve öğrencilerin sorunlarına çözüm bulmaktır.

MEB, sınıf anneliği uygulamasının kaldırılmasının, eğitimin niteliğini artırmaya, öğretmenlerin profesyonelliğini korumaya, velilerin eşitliğini sağlamaya ve öğrencilerin gizliliğini korumaya yönelik bir karar olduğunu belirtti.

Özetle, sınıf anneliği uygulamasının kaldırılması;

 • Eğitimin niteliğini artırmak: MEB, sınıf anneliği uygulamasının, öğrencilerin akademik başarısını ve sosyal gelişimini olumsuz etkilediğini, öğretmenlerin otoritesini zayıflattığını ve eğitim sürecine müdahale ettiğini savunuyor. Bu nedenle, sınıf anneliği uygulamasının kaldırılmasıyla, eğitimin niteliğinin artacağını ve öğrencilerin daha iyi bir eğitim alacağını iddia ediyor.
 • Öğretmenlerin profesyonelliğini korumak: MEB, sınıf annelerinin, öğretmenlerin mesleki yeterliliklerini ve özerkliklerini sorguladığını, öğretmenler üzerinde baskı ve yıldırma oluşturduğunu, öğretmenlerin motivasyonunu ve performansını düşürdüğünü belirtiyor. Bu sebeple, sınıf anneliği uygulamasının kaldırılmasıyla, öğretmenlerin profesyonelliğinin korunacağını ve öğretmenlerin daha rahat bir ortamda çalışacağını ifade ediyor.
 • Velilerin eşitliğini sağlamak: MEB, sınıf annelerinin, veliler arasında ayrımcılık ve çekişme yarattığını, bazı velilerin sınıf annelerine karşı çıktığını, bazı velilerin ise sınıf annelerinden çeşitli menfaatler beklediğini vurguluyor. Bu yüzden, sınıf anneliği uygulamasının kaldırılmasıyla, velilerin eşitliğinin sağlanacağını ve velilerin daha demokratik bir ilişki kuracağını söylüyor.
 • Öğrencilerin gizliliğini korumak: MEB, sınıf annelerinin, öğrencilerin kişisel bilgilerini, özel durumlarını ve akademik durumlarını izinsiz olarak paylaştığını, öğrencilerin mahremiyetini ihlal ettiğini ve öğrencilerin psikolojik olarak zarar gördüğünü anlatıyor. Bu nedenle, sınıf anneliği uygulamasının kaldırılmasıyla, öğrencilerin gizliliğinin korunacağını ve öğrencilerin daha mutlu ve güvenli bir ortamda eğitim göreceğini dile getiriyor.

Gerekçeleri ile kaldırılmış ve yerine alternatif başka bir uygulama getirilmemiştir. Gelişmeleri takip etmeye devam edeceğiz.

Milli Eğitim Bakanlığından Tüm Valilikleri Yazı Gönderildi

Milli Eğitim Bakanlığından Tüm Valilikleri Yazı Gönderildi

MEB Temel Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından valiliklere gönderilen “Mevzuatta yer olmayan uygulamalar hakkında (Sınıf annesi)” konulu yazıda, sınıf annelerinin yaptığı uygulamaların mevzuata aykırı olduğu ve eğitimin niteliğini bozduğu belirtildi. Yazıda şu ifadelere yer verildi:

“Valiliğinizde okullarda sınıf annesi ve benzeri adlar altında mevzuatta yer almayan uygulamalara mahal verilmemesi, bu konuda okulların uyarılması ve gerekli tedbirlerin alınmasını hususunda gereğini rica ederim.”

iyibilgi.com.tr

iyibilgi.com.tr ekibi, farklı uzmanlık alanlarına sahip yazarlardan oluşmaktadır. Her biri kendi konusunda uzmanlaşmış ve deneyimli olan yazarlarımız, içeriklerimizin kalitesini ve güvenilirliğini sağlamak için büyük özen göstermektedir. Tüm içeriklerimiz, doğruluk, güncellik ve özgünlük konularında titizlikle incelenmektedir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu