Eğitim

Ev Ödevi Yasal mı? Türkiye’de Ev Ödevi Yapmak Suç mu? 15 Tatil ve 3 Ay Tatilde Ödev Verilebilir mi?

Ev ödevi yapmak, öğrencilerin akademik başarılarını artırmak için verilen bir görevdir. Ancak, ev ödevi yapmanın yasal olup olmadığı konusunda tartışmalar vardır. Bu makalede, ev ödevi yapmanın yasal durumunu, avantajlarını ve dezavantajlarını inceleyeceğiz.

Ev Ödevi Yasal mı? Türkiye’de Ev Ödevi Yapmak Suç mu?

Ev ödevi yapmak, öğrencilerin akademik başarılarını artırmak için verilen bir görevdir. Ancak, ev ödevi yapmanın yasal olup olmadığı konusunda tartışmalar vardır. Bu makalede, ev ödevi yapmanın yasal durumunu, avantajlarını ve dezavantajlarını inceleyeceğiz.

Ev ödevi, öğrencilere okulda öğrendikleri konuları pekiştirmek, yeni beceriler kazanmak ve sorumluluk duygusu geliştirmek için verilen bir görevdir. Ev ödevi, öğrencilerin akademik başarılarını, motivasyonlarını ve özgüvenlerini artırmaya yardımcı olabilir. Ancak, ev ödevi yapmanın yasal olup olmadığı konusunda hem ulusal hem de uluslararası düzeyde tartışmalar vardır. Bazı ülkelerde, ödev yapmak yasaklanmış veya sınırlandırılmıştır. Bazı eğitimciler, ödevin öğrencilerin öğrenme sürecine katkı sağlamadığını, aksine stres, kaygı, yorgunluk ve aile içi çatışmalara neden olduğunu savunmaktadır. Peki, Türkiye’de ev ödevi yapmak yasal mıdır? Ev ödevi yapmak suç mudur? Bu makalede, bu soruların cevaplarını arayacağız.

Ev Ödevi Yapmanın Yasal Durumu

Ev Ödevi Yapmanın Yasal Durumu

Türkiye’de ev ödevi yapmak, Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) yönetmelikleri çerçevesinde yasaldır. MEB, ev ödevinin öğrencilerin bireysel gelişimine, öz disiplinine ve öğrenme alışkanlıklarına katkı sağladığını belirtmektedir. MEB, ev ödevinin amacını, kapsamını, niteliğini, süresini, değerlendirilmesini ve takibini düzenleyen bir yönerge yayınlamıştır. Buna göre, ev ödevi;

 • Öğrencilerin ilgi, yetenek ve ihtiyaçlarına uygun olmalıdır.
 • Öğrencilerin bireysel olarak veya grup halinde yapabilecekleri nitelikte olmalıdır.
 • Öğrencilerin okulda öğrendikleri bilgi ve becerileri pekiştirmelerine, yeni bilgi ve beceriler kazanmalarına, araştırma yapmalarına, yaratıcılıklarını geliştirmelerine ve eleştirel düşünmelerine olanak sağlamalıdır.
 • Öğrencilerin okul dışındaki kaynaklardan yararlanmalarına imkan vermelidir.
 • Öğrencilerin öğrenme sürecine aktif olarak katılmalarını sağlamalıdır.
 • Öğrencilerin zamanı etkili kullanmalarına ve planlama yapmalarına yardımcı olmalıdır.
 • Öğrencilerin özgüvenlerini, motivasyonlarını ve sorumluluk duygularını artırmalıdır.
 • Öğrencilerin aileleriyle iletişimlerini ve işbirliğini güçlendirmelidir.

MEB, ev ödevinin süresini de belirlemiştir. Buna göre;

 • İlkokul 1. ve 2. sınıflarda haftada en fazla 2 saat,
 • İlkokul 3. ve 4. sınıflarda haftada en fazla 3 saat,
 • Ortaokul 5., 6. ve 7. sınıflarda haftada en fazla 4 saat,
 • Ortaokul 8. sınıf ve lise sınıflarında haftada en fazla 5 saat olmalıdır.

MEB, ev ödevinin değerlendirilmesini de düzenlemiştir. Buna göre;

 • Öğrencilerin öğrenme sürecine katkı sağlayan bir araç olarak değerlendirilmelidir.
 • Öğrencilerin ev ödevlerini yapmaları, öğretmenler tarafından takdir edilmeli ve ödüllendirilmelidir.
 • Öğrencilerin ev ödevlerini yapmamaları, cezalandırıcı bir yaklaşımla değil, destekleyici bir yaklaşımla karşılanmalıdır.
 • Öğrencilerin ev ödevlerinin niteliği, niceliği ve süresi, öğrencilerin akademik başarılarına etki etmemelidir.

MEB, ev ödevinin takibini de yapmaktadır. Buna göre;

 • Öğretmenler tarafından verilmeli, kontrol edilmeli, geri bildirim sağlanmalı ve kayıt altına alınmalıdır.
 • Okul yönetimi tarafından ev ödevinin uygulanması, izlenmesi ve değerlendirilmesi konusunda öğretmenlere rehberlik edilmeli ve denetim yapılmalıdır.
 • Veliler tarafından ev ödevinin yapılmasına destek olunmalı, öğrencilerin ev ödevlerini yapmaları için uygun ortam sağlanmalı ve öğrencilerin ev ödevlerine ilişkin görüş ve önerileri alınmalıdır.

Bu bilgiler ışığında, Türkiye’de ev ödevi yapmanın yasal olduğunu söyleyebiliriz. Ödev yapmak, MEB’in yönetmeliklerine uygun olarak verilen ve takip edilen bir görevdir. Ev ödevi yapmak suç değildir, ancak ev ödevi yapmamanın da cezai bir yaptırımı yoktur.

Ev Ödevi Yapmanın Avantajları

Ev Ödevi Yapmanın Avantajları

Ev ödevi yapmanın yasal olduğunu belirttikten sonra, ev ödevi yapmanın avantajlarına bakalım. Ev ödevi yapmanın öğrenciler için pek çok faydası vardır. Bunlardan bazıları şunlardır:

 • Öğrencilerin okulda öğrendikleri bilgi ve becerileri pekiştirmelerine, yeni bilgi ve beceriler kazanmalarına, araştırma yapmalarına, yaratıcılıklarını geliştirmelerine ve eleştirel düşünmelerine olanak sağlar.
 • Öğrencilerin bireysel gelişimlerine, öz disiplinlerine ve öğrenme alışkanlıklarına katkı sağlar.
 • Öğrencilerin zamanı etkili kullanmalarına ve planlama yapmalarına yardımcı olur.
 • Öğrencilerin özgüvenlerini, motivasyonlarını ve sorumluluk duygularını artırır.
 • Öğrencilerin aileleriyle iletişimlerini ve işbirliğini güçlendirir.
 • Öğrencilerin akademik başarılarını, test sonuçlarını ve okula devamlarını olumlu etkiler.
 • Öğrencilerin okulda öğrendikleri konuları tekrar etmelerine, anlamalarına ve pekiştirmelerine yardımcı olur. Böylece, öğrenciler daha kalıcı bir öğrenme sağlarlar.
 • Öğrencilerin yeni bilgi ve beceriler kazanmalarına, araştırma yapmalarına, yaratıcılıklarını geliştirmelerine ve eleştirel düşünmelerine olanak sağlar. Böylece, öğrenciler daha donanımlı ve yetkin bireyler olurlar.
 • Ev ödevi, öğrencilerin sorumluluk duygusu, öz disiplin, zaman yönetimi, planlama, örgütleme, problem çözme gibi hayat boyu gerekli olan becerileri geliştirmelerine katkı sağlar. Böylece, öğrenciler daha bağımsız ve başarılı bireyler olurlar.
 • Öğrencilerin akademik başarılarını, motivasyonlarını ve özgüvenlerini artırmaya yardımcı olur. Böylece, öğrenciler daha mutlu ve tatmin olurlar.

Ev Ödevi Yapmanın Dezavantajları

Ev Ödevi Yapmanın Dezavantajları

Ev ödevi yapmanın avantajlarını saydıktan sonra, ev ödevi yapmanın dezavantajlarına da değinmek gerekirse; Ev ödevi yapmanın dezavantajları, ödevin niteliği, miktarı, zamanı, öğrencinin ilgi ve yeteneği, aile ve öğretmen desteği gibi pek çok faktöre bağlıdır

Ev ödevi yapmanın dezavantajları şunlardır:

 • Öğrencilerin boş zamanlarını azaltır. Ödev yapmak, öğrencilerin hobilerine, spor yapmaya, arkadaşlarıyla vakit geçirmeye, dinlenmeye ve eğlenmeye ayırdıkları zamanı kısıtlar. Bu da öğrencilerin fiziksel, sosyal ve duygusal gelişimlerini olumsuz etkileyebilir
 • Öğrencilerde stres ve kaygı yaratır. Ödev yapmak, öğrencilerin akademik baskı altında hissetmelerine, başarısızlık korkusu yaşamalarına, özgüvenlerini kaybetmelerine ve motivasyonlarını düşürmelerine neden olabilir. Ayrıca, ödev yapmak, öğrencilerin uyku kalitesini ve sağlığını bozabilir
 • Öğrencilerin öğrenme sürecini engeller. Ödev yapmak, öğrencilerin yaratıcı, eleştirel ve bağımsız düşünme becerilerini geliştirmelerini zorlaştırabilir. Öğrenciler, ödevi sadece öğretmenin istediği gibi yapmaya odaklanabilir, kendi fikirlerini ve çözümlerini ortaya koyamayabilir. Ayrıca, ödev yapmak, öğrencilerin merak duygusunu ve öğrenme sevgisini azaltabilir
 • Öğrencilerin hile ve aldatma gibi davranışlara yönelmesine neden olabilir. Ev ödevi yapmak, öğrencilerin zorlandıkları, ilgilenmedikleri veya anlamadıkları konularda başkalarından yardım almak, internetten kopyalamak, teneffüste arkadaşlarından almak gibi dürüst olmayan yöntemlere başvurmalarına neden olabilir. Bu da, öğrencilerin öğrenme fırsatlarını kaçırmalarına ve ahlaki değerlerini zayıflatmalarına yol açabilir
 • Öğrencilerin okul dışındaki sosyal, kültürel, sportif ve sanatsal faaliyetlere katılımını engelleyebilir. Böylece, öğrencilerin kişisel gelişimleri, ilgi alanları ve hobileri ihmal edilebilir.
 • Öğrencilerin stres, kaygı, yorgunluk, sıkılma, bıkkınlık gibi olumsuz duygular yaşamalarına neden olabilir. Böylece, öğrencilerin öğrenme istekleri, merakları ve zevkleri azalabilir.
 • Öğrencilerin aileleri, arkadaşları ve öğretmenleri ile ilişkilerini olumsuz etkileyebilir. Böylece, öğrencilerin aile içi çatışma, arkadaşlık sorunu, öğretmen korkusu gibi problemler yaşamalarına yol açabilir.
 • Öğrencilerin eşitlik, adalet, dürüstlük gibi değerleri ihlal etmelerine sebep olabilir. Böylece, öğrencilerin başkalarının ödevlerini kopya etme, internetten hazır ödev indirme, ödevi yapmadan bahane üretme gibi davranışlar sergilemelerine neden olabilir.

Ev Ödevi Yapmak Suç mudur?

Ev Ödevi Yapmak Suç mudur?

Ev ödevi yapmak, Türkiye’de yasal bir görevdir. Ancak, ev ödevi yapmanın suç olup olmadığı, ev ödevinin niteliği, miktarı, süresi, değerlendirilmesi ve takibi gibi faktörlere bağlıdır. Ev ödevi, öğrencilerin öğrenme sürecine katkı sağlayacak şekilde verilmeli, öğrencilerin haklarına, özgürlüklerine ve ihtiyaçlarına saygılı olmalıdır. Ev ödevi, öğrencilerin eğitim hakkını ihlal edecek, onları aşırı yoracak, baskı altına alacak, cezalandıracak veya ayrımcılığa uğratacak şekilde verilmemelidir. Ödev, öğrencilerin öğrenme sürecine katkı sağlamayacak, onları sıkacak, bıktıracak, usandıracak veya yaratıcılıklarını engelleyecek şekilde verilmemelidir.

Ev ödevi, öğrencilerin ilgi, yetenek ve ihtiyaçlarına uygun olmayacak, onları zorlayacak, korkutacak, kaygılandıracak veya başarısızlık duygusuna itecek şekilde verilmemelidir. Ev ödevi, öğrencilerin okul dışındaki faaliyetlere katılımını engelleyecek, onları izole edecek, sosyal hayattan koparacak veya kişisel gelişimlerini ihmal ettirecek şekilde verilmemelidir. Ev ödevi, öğrencilerin aileleri, arkadaşları ve öğretmenleri ile ilişkilerini bozacak, onları çatışma, sorun, kavga veya şiddete maruz bırakacak şekilde verilmemelidir. Ev ödevi, öğrencilerin değerlerini, ahlakını ve karakterini zedeleyecek, onları yalan, hile, kopya, sahtekarlık veya haksızlık yapmaya yöneltecek şekilde verilmemelidir.

Milli Eğitim Bakanlığının Ev Ödevleri Yönergesinin Yorumlanması

Milli Eğitim Bakanlığının Ev Ödevleri Yönergesinin Yorumlanması

 • Süresi, öğrencilerin yaş, sınıf ve ders yüküne göre belirlenmelidir. Ev ödevinin toplam süresi, ilkokulda 30 dakikayı, ortaokulda 60 dakikayı, lisede ise 90 dakikayı geçmemelidir.
 • Ödevin değerlendirilmesi, öğrencilerin öğrenme sürecine katılımını, ödevin niteliğini, özgünlüğünü ve öğrencinin gelişimini göz önünde bulundurmalıdır.
 • Ödevin değerlendirilmesi, öğrencilerin yılsonu başarı puanına %10 oranında katkı sağlamalıdır.
 • Ödevin takibi, öğretmenler, okul yöneticileri, veliler ve öğrenciler tarafından yapılmalıdır.
 • Öğretmenler, öğrencilere verilen ev ödevlerini kontrol etmeli, geri bildirimde bulunmalı, öğrencilerin ödev yapma alışkanlıklarını izlemeli ve gerekli rehberliği sağlamalıdır.
 • Okul yöneticileri, ev ödevi uygulamalarını denetlemeli, öğretmenlerin işbirliği yapmasını sağlamalı, velilerle iletişim kurmalı ve ödev ile ilgili sorunları çözmeye yardımcı olmalıdır.
 • Veliler, çocuklarının ev ödevlerine ilgi göstermeli, uygun bir çalışma ortamı sağlamalı, ödev yapmalarına destek olmalı, ancak ödevlerini yapmamalıdır.
 • Öğrenciler, ev ödevlerini zamanında ve özenle yapmalı, ödev yaparken karşılaştıkları zorlukları öğretmenleriyle paylaşmalı, öğretmenlerin geri bildirimlerini dikkate almalıdır.

Ev Ödevi Yasal mı Konusudaki Sık Sorulan Sorular

Hem veliler hem de öğrenciler tarafından arama motorlarında ve web sitemizde yapılan aramalarda en çok sorulan sorulara şu şekilde cevap vermek mümkündür.

Ev ödevi vermek yasak mı?

Ev ödevi vermek yasak mı?

Ev ödevi vermek yasaklanmış bir eylem değildir. İlgili MEB mevzuatında, ödev ile ilgili kısıtlama sadece resmi tatil günlerini kapsamaktadır. Ayrıca, ödev verilemez diye anlaşılmamalıdır. Öğrenciye ödev verilebilir ancak verilen ödev not vermek amacıyla kullanılamaz.

Türkiye’de ödev vermek yasak mı?

Türkiye’de ödev vermek yasak değildir. Ancak, Milli Eğitim Bakanlığı 2 Eylül 2020 tarihli yönetmelik değişikliği ile resmi tatillerde puanlama amacıyla ödev vermeyi yasaklamıştır. Bu durum, öğrencilerin tatillerini dinlenerek ve ilgi alanlarına zaman ayırarak geçirmelerini sağlamak içindir.

Her gün ödev verilmeli mi?

Her gün ödev verilmesi öğrencilerin öğrenme süreçlerine ve ilgi alanlarına göre değişebilir. Araştırmalar, ödevlerin öğrencilerin akademik başarısını, sorumluluk duygusunu, özgüvenini ve zaman yönetimini arttırdığını göstermektedir. Ancak, aşırı ödev vermenin de öğrencileri strese soktuğu, sağlık problemlerine neden olduğu ve hayatlarında denge eksikliği yarattığı da belirtilmektedir. Bu nedenle, ödev verilirken öğrencilerin yaş, seviye, beceri ve ihtiyaçlarına uygun olmasına dikkat edilmelidir. Bu konuda daha fazla bilgi için bu makaleyi okuyabilirsiniz.

Ara tatilde ödev vermek yasak mı?

Ara tatilde ödev vermek yasak mı?

Ara tatilde ödev vermek yasak değildir. Ancak, Milli Eğitim Bakanlığı, öğrencilerin ara tatillerini verimli bir şekilde geçirmelerini, dinlenmiş bir şekilde yeni döneme sağlıklı başlangıç yapabilmelerini ve ilgi alanlarına da zaman ayırabilmelerini sağlamak için öğrencilere ara tatilde ödev verilmemesi konusunda öğretmenleri uyardı.

Sonuç

Ev ödevi yapmak, öğrencilerin akademik başarılarını artırmak için verilen bir görevdir. Ancak, ev ödevi yapmanın yasal olup olmadığı konusunda tartışmalar vardır. Türkiye’de ev ödevi yapmak yasaldır, ancak ev ödevi yapmanın suç olup olmadığı, ödevin niteliği, miktarı, süresi, değerlendirilmesi ve takibi gibi faktörlere bağlıdır. Ödev, öğrencilerin öğrenme sürecine katkı sağlayacak, onların haklarına, özgürlüklerine ve ihtiyaçlarına saygılı olacak şekilde verilmelidir. Ayrıca ödev, öğrencilerin eğitim hakkını ihlal edecek, onları aşırı yoracak, baskı altına alacak, cezalandıracak veya ayrımcılığa uğratacak şekilde verilmemelidir.

Ev ödevi, öğrencilerin öğrenme sürecine katkı sağlamayacak, onları sıkacak, bıktıracak, usandıracak veya yaratıcılıklarını engelleyecek şekilde verilmemelidir. Ödev, öğrencilerin ilgi, yetenek ve ihtiyaçlarına uygun olmayacak, onları zorlayacak, korkutacak, kaygılandıracak veya başarısızlık duygusuna itecek şekilde verilmemelidir. Ödev, öğrencilerin okul dışındaki faaliyetlere katılımını engelleyecek, onları izole edecek, sosyal hayattan koparacak veya kişisel gelişimlerini ihmal ettirecek şekilde verilmemelidir.

Ev ödevi, öğrencilerin aileleri, arkadaşları ve öğretmenleri ile ilişkilerini bozacak

Ödev, öğrencilerin aileleri, arkadaşları ve öğretmenleri ile ilişkilerini bozacak, onları çatışma, sorun, kavga veya şiddete maruz bırakacak şekilde verilmemelidir. Ödev, öğrencilerin değerlerini, ahlakını ve karakterini zedeleyecek, onları yalan, hile, kopya, sahtekarlık veya haksızlık yapmaya yöneltecek şekilde verilmemelidir. Ödev yapmak, öğrenciler için hem avantajlı hem de dezavantajlı bir görevdir.

iyibilgi.com.tr

iyibilgi.com.tr ekibi, farklı uzmanlık alanlarına sahip yazarlardan oluşmaktadır. Her biri kendi konusunda uzmanlaşmış ve deneyimli olan yazarlarımız, içeriklerimizin kalitesini ve güvenilirliğini sağlamak için büyük özen göstermektedir. Tüm içeriklerimiz, doğruluk, güncellik ve özgünlük konularında titizlikle incelenmektedir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu