Hukuk & Devlet

Boşanma Dilekçesi Nasıl Hazırlanır? 1 Günde Boşanmak Mümkün mü?

Boşanma Dilekçesi Nasıl Hazırlanır başlıklı makalemizde, boşanma sürecinin ilk adımı olan dilekçe hazırlamanın detaylarını bulacaksınız. Adım adım rehberimizde, doğru bilgileri nasıl toplayacağınızı, dilekçenin nasıl düzenleneceğini ve nelere dikkat etmeniz gerektiğini öğreneceksiniz. Boşanma sürecine adım atmadan önce doğru ve eksiksiz bir dilekçe hazırlamanın önemini keşfedin.

Boşanma dilekçesi, boşanmak isteyen eşlerin mahkemeye sundukları resmi belgedir. Boşanma dilekçesinin nasıl hazırlanacağı, boşanmanın anlaşmalı mı yoksa çekişmeli mi olduğuna göre değişir. Bu makalede, boşanma dilekçesinin nasıl hazırlanacağına dair bilgiler verilecektir.

Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi Nasıl Hazırlanır?

Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi Nasıl Hazırlanır?

Anlaşmalı boşanma, eşlerin boşanmaya ve boşanmanın sonuçlarına ilişkin tüm konularda anlaştıkları durumdur. Anlaşmalı boşanma davası açabilmek için evliliğin en az bir yıl sürmüş olması gerekir. Anlaşmalı boşanma dilekçesini eşlerden biri veya bir avukat yazabilir. Anlaşmalı boşanma dilekçesinin hazırlanmasında dikkat edilmesi gereken hususlar şunlardır:

 • Dilekçenin başında, yetkili aile mahkemesinin adı ve adresi yazılmalıdır.
 • Dilekçede, davacı ve davalının kimlik bilgileri, evlilik tarihi ve yeri, çocukların varlığı ve sayısı belirtilmelidir.
 • Dilekçede, eşlerin boşanmaya ortak rızalarının olduğu ve boşanmanın hukuki sonuçlarına ilişkin anlaştıkları hususlar açıkça ifade edilmelidir.
 • Dilekçeye, eşler tarafından imzalanmış bir anlaşmalı boşanma protokolü eklenmelidir. Protokolde, nafaka, tazminat, mal paylaşımı, velayet, kişisel ilişki kurma gibi konularda eşlerin kararları yer almalıdır.
 • Dilekçede, mahkemeden anlaştıkları şekilde boşanmalarına karar verilmesi talep edilmelidir.
 • Dilekçe, davacının veya avukatının imzasını taşımalıdır.

Çekişmeli Boşanma Dilekçesi Nasıl Hazırlanır?

Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi Nasıl Hazırlanır?

Çekişmeli boşanma, eşlerin boşanmaya veya boşanmanın sonuçlarına ilişkin konularda anlaşamadıkları durumdur. Çekişmeli boşanma davası açabilmek için evlilik birliğinin temelden sarsılması veya özel boşanma sebeplerinin varlığı gerekir. Çekişmeli boşanma dilekçesini eşlerden biri veya bir avukat yazabilir. Çekişmeli boşanma dilekçesinin hazırlanmasında dikkat edilmesi gereken hususlar şunlardır:

 • Dilekçenin başında, yetkili aile mahkemesinin adı ve adresi yazılmalıdır.
 • Dilekçede, davacı ve davalının kimlik bilgileri, evlilik tarihi ve yeri, çocukların varlığı ve sayısı belirtilmelidir.
 • Dilekçede, boşanma sebebi olarak evlilik birliğinin temelden sarsılması veya özel boşanma sebeplerinden biri gösterilmelidir. Boşanma sebebine ilişkin iddia ve deliller sunulmalıdır.
 • Dilekçede, boşanmanın hukuki sonuçlarına ilişkin talepler belirtilmelidir. Nafaka, tazminat, mal paylaşımı, velayet, kişisel ilişki kurma gibi konularda eşlerin istekleri açıkça ifade edilmelidir.
 • Dilekçede, mahkemeden boşanmalarına ve taleplerinin kabulüne karar verilmesi istenmelidir.
 • Dilekçe, davacının veya avukatının imzasını taşımalıdır.

Boşanma Konusunda Sıkça Sorulan Sorular

Boşanma dilekçesi nereye verilir?

Boşanma dilekçesi nereye verilir?

Boşanma dilekçesi, yetkili aile mahkemesine verilir. Yetkili aile mahkemesi, eşlerin son altı aydır birlikte yaşadıkları yerdeki veya evlendikleri yerdeki aile mahkemesidir.

Boşanma dilekçesi ücretli mi?

Boşanma dilekçesi için harç ödenmesi gerekir. Harcın miktarı, davanın türüne ve taleplere göre değişir. Harcın ödenmesi için makbuz alınmalı ve dilekçeye eklenmelidir.

Boşanma dilekçesi nasıl yazılır?

Boşanma dilekçesi nasıl yazılır sorusunun cevabı, boşanmanın anlaşmalı mı yoksa çekişmeli mi olduğuna göre değişir. Anlaşmalı boşanma dilekçesinde eşlerin anlaştıkları hususlar belirtilirken, çekişmeli boşanma dilekçesinde boşanma sebebi ve talepler açıklanır. Her iki durumda da dilekçenin başında yetkili aile mahkemesinin adı ve adresi, dilekçede davacı ve davalının kimlik bilgileri, evlilik tarihi ve yeri, çocukların varlığı ve sayısı yazılmalıdır. Dilekçe imzalanmalı ve harç makbuzu ile birlikte mahkemeye sunulmalıdır.

Boşanma dilekçesi için hangi belgeler gereklidir?

Boşanma dilekçesi için hangi belgeler gereklidir?

Boşanma dilekçesi için gerekli belgeler, boşanmanın türüne göre değişebilir. Ancak genel olarak, şu belgelerin hazırlanması gerekmektedir:

 • Boşanma dilekçesi: Boşanma dilekçesi, boşanmak isteyen eşlerin mahkemeye sundukları resmi belgedir. Boşanma dilekçesinin nasıl hazırlanacağı, boşanmanın anlaşmalı mı yoksa çekişmeli mi olduğuna göre değişir.
 • Evlilik cüzdanı: Evlilik cüzdanı, evliliğin kanıtlandığı resmi bir belgedir. Boşanma davası açarken evlilik cüzdanının aslı veya onaylı örneği mahkemeye sunulmalıdır.
 • Nüfus kayıt örneği: Nüfus kayıt örneği, eşlerin ve varsa çocuklarının kimlik bilgilerini gösteren bir belgedir. Boşanma davası açarken nüfus kayıt örneğinin aslı veya onaylı örneği mahkemeye sunulmalıdır.
 • Harç makbuzu: Harç makbuzu, boşanma davası için ödenmesi gereken harcın ödendiğini gösteren bir belgedir. Harcın miktarı, davanın türüne ve taleplere göre değişir. Harcın ödenmesi için makbuz alınmalı ve dilekçeye eklenmelidir.
 • Anlaşmalı boşanma protokolü: Tarafların karşılıklı olarak anlaşarak boşanmayı kabul etmeleri halinde anlaşmalı boşanma protokolü gerekli belgeler arasındadır. Anlaşmalı boşanma protokolü, eşlerin boşanmanın sonuçlarına ilişkin tüm konularda anlaştıklarını gösteren bir belgedir. Anlaşmalı boşanma davası açabilmek için evliliğin en az bir yıl sürmüş olması ve eşler tarafından imzalanmış bir anlaşmalı boşanma protokolünün mahkemeye sunulması gerekir. Protokolde, nafaka, tazminat, mal paylaşımı, velayet, kişisel ilişki kurma gibi konularda eşlerin kararları yer almalıdır.
 • Ancak unutulmamalıdır ki, bu belgelerden bir ya da bir kaç tanesi eksik olsa bile dava açmanız mümkündür. Eksik olan belgeleri dilekçenizde belirterek ve daha sonra tamamlanacağını taahhüt ederek boşanma davası açmanız mümkündür. Mahkeme tensip tutanağında eksik belgelerin tamamlanması için taraflara süre verebilir.

Boşanma davası ne kadar sürer?

Boşanma davası ne kadar sürer?

Boşanma davası ne kadar sürer sorusunun cevabı, boşanmanın anlaşmalı mı yoksa çekişmeli mi olduğuna göre değişir. Anlaşmalı boşanma davası, eşlerin boşanmaya ve boşanmanın sonuçlarına ilişkin tüm konularda anlaştıkları durumdur. Anlaşmalı boşanma davası açabilmek için evliliğin en az bir yıl sürmüş olması gerekir.

Anlaşmalı boşanma davası, genellikle 1 ay ile 3 ay arasında sonuçlanır. Çekişmeli boşanma davası, eşlerin boşanmaya veya boşanmanın sonuçlarına ilişkin konularda anlaşamadıkları durumdur. Çekişmeli boşanma davası açabilmek için evlilik birliğinin temelden sarsılması veya özel boşanma sebeplerinin varlığı gerekir. Çekişmeli boşanma davası, genellikle 1 yıl ile 5 yıl arasında sonuçlanır. Boşanma davasının süresini etkileyen diğer faktörler ise mahkemenin iş yükü, tarafların uzlaşıp uzlaşmaması, delillerin miktarı ve avukatların deneyimi gibi hususlardır.

Boşanma davası nereye açılmalıdır, yetkili mahkeme nasıl belirlenir?

Boşanma davasında yetkili mahkeme şöyle belirlenir:

 • Boşanma davasında yetkili mahkeme, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 168. maddesinde özel olarak düzenlenmiştir
 • Bu maddeye göre, boşanma veya ayrılık davalarında yetkili mahkeme, eşlerden birinin yerleşim yeri veya davadan önce son defa altı aydan beri birlikte oturdukları yer mahkemesidir
 • Yerleşim yeri, bir kimsenin sürekli kalma niyetiyle oturduğu yerdir. Nüfusta kayıtlı olunan yer, yerleşim yeri için bir karine oluşturur. Ancak bu karine aksi ispat edilinceye kadar geçerlidir. Yerleşim yeri belirlenirken fiilen oturulan yer ile sürekli oturma amacı araştırılmalıdır
 • Davacı eş, boşanma davasını kendi yerleşim yeri mahkemesinde, davalının yerleşim yeri mahkemesinde veya eşlerin davadan önce son defa altı aydan beri birlikte oturdukları yer mahkemesinde açabilir. Davacının bu üç seçenekten birini tercih etme hakkı vardır.

Nafaka nedir ve nasıl hesaplanır?

Nafaka nedir ve nasıl hesaplanır?

Nafaka, boşanma sonrasında eşlerden birinin diğerine yükümlü olduğu maddi yardım miktarıdır1. Boşanma kararında belirlenen nafaka tutarı, çiftlerin gelir durumlarına ve yaşam koşullarına göre hesaplanır. Ancak zaman içinde ekonomik koşullar ve yaşam şartları değişebilir. Bu durumda nafaka tutarında artış veya azalma yapılabilir

Nafakanın nasıl hesaplanacağı sorusuna ise şöyle yanıt verilebilir:

Nafaka hesaplanırken mahkeme tarafından tüm deliller toplanır, tanıklar dinlenir ve tarafların gelirleri ve gelirlerinin miktarları ile nafaka talep edenin ihtiyaçları göz önünde bulundurularak uygun ve hakkaniyetli bir miktara hükmedilir. Nafakanın çeşitleri kanunda sayılmıştır. Bu nafaka çeşitleri ise şunlardır:

 • Tedbir Nafakası: Boşanma davası devam ederken hükmedilen nafakaya verilen isimdir.
 • Yoksulluk Nafakası: Boşanmadan sonra eşlerden birinin diğerine ödemesine hükmedilen nafaka türüdür.
 • İştirak Nafakası: Anne ve/ veya babanın çocuklarına ödemekle yükümlü oldukları nafakadır.

Nafaka hesaplama aracı var mı?

Evet, nafaka hesaplama aracı var. Web araması yaptığımda, nafaka hesaplama motoru, nafaka hesaplama programı ve online nafaka hesaplama gibi çeşitli araçlar buldum. Bu araçlar, nafaka miktarını belirlemek için tarafların gelirlerini, giderlerini ve diğer faktörleri dikkate alıyor. Ayrıca, TÜİK tarafından belirlenen ÜFE oranına göre nafaka artışını da hesaplayabiliyorlar. Bu araçlardan bazılarına aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz:

Bu araçlardan birini kullanmak için, bağlanan nafaka miktarını, TÜİK açıklanan TÜFE artış oranını ve diğer gerekli bilgileri girmeniz yeterlidir. Örneğin, Nafaka Hesaplama Motoru 2023 (TÜFE Oranı TUİK) – DevletHaber.NET1 aracını kullanmak için şu adımları izleyebilirsiniz:

 • Bağlanan nafaka miktarını girin. Örneğin, 2000 TL.
 • TÜİK açıklanan TÜFE artış oranını girin. Örneğin, %20.
 • Hesapla butonuna tıklayın.
 • Nafaka alacağı miktarını görün. Örneğin, 2400 TL.

Erkekler de nafaka talep edebilir mi?

Eskiden sadece kadınların alabileceği bir konu olarak bilinen nafaka, günümüzde artık cinsiyet ayrımı yapmaksızın erkekler için de geçerli bir hale gelmiştir. Hukuki düzenlemelerin evrildiği bu dönemde, boşanma veya ayrılık durumlarında erkekler de haklarını koruyarak nafaka talep edebilirler. Toplumda giderek daha fazla kabul gören bu değişiklik, cinsiyet eşitliği ilkesinin yansıması olarak öne çıkmaktadır. Bu kapsamda, erkeklerin de nafaka alabilme hakkı olduğu unutulmamalı ve hukuki danışmanlık alarak gerektiğinde bu haktan yararlanabilecekleri akılda tutulmalıdır.

1 Günde Boşanmak Mümkün mü?

Hukuki süreçler karmaşık ve detaylı olabilir, bu nedenle “1 günde boşanmak mümkün mü?” sorusu genellikle belirli koşulların ve yasal prosedürlerin yerine getirilmesi gerektiğini yansıtır. Bazı ülkelerde hızlı boşanma yöntemleri mevcut olabilir, ancak her durum benzersizdir ve hızlı bir boşanma süreci için belirli koşulların karşılanması gerekebilir. Hukuki danışmanlık almak, sürecin ne kadar süreceği ve nasıl işleyeceği konusunda daha iyi bir anlayış sağlayabilir. Türkiye’de şartları taşıyan çiftler de, mahkemelerin müsait olması durumunda bir günde boşanabilmektedir.

Örnek Boşanma Dilekçesi

*** NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİNE

Davacı : Dava açmak isteyen kişinin adı soyadı, adresi, T.C. Kimlik Numarası, adresi

Kimlik No: ***

Davalı : Karşı tarafın adı soyadı, adresi, T.C. Kimlik Numarası, adresi

Dava Konusu: Şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma, nafaka ve tazminat istemlerimizi içerir.

AÇIKLAMALAR:

1. Davacı ve davalı …… tarihinde evlenmiştir. Tarafların bu evlilikten isimleri *** olan ** adet müşterek çocukları bulunmaktadır.

2. Davacı ve davalı arasında şiddetli geçimsizlik bulunmaktadır.

3. Davalı ile davacı arasındaki evlilik, davalının, davacıya yönelik sorumsuz davranışları ve şiddet içeren tutumları nedeniyle çekilmez bir hal almıştır.

Hukuki Deliller: Nüfus kayıtları, tanıklar ve diğer deliller

Hukuki Nedenler: MK. md. 166

Sonuç ve Talep:

Davanın kabulü ile tarafların boşanmalarına,

Müşterek çocuk / çocuklar için dava tarihinden itibaren aylık *** TL tedbir nafakasının; hükmün kesinleşmesinden itibaren aylık …. TL iştirak nafakasının davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

Davacı için dava tarihinden itibaren aylık …..TL tedbir nafakasının; hükmün kesinleşmesinden itibaren aylık …. TL yoksulluk nafakasının davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

Yargılama giderlerinin karşı tarafa yükletilmesine,

Karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.

 

Davacı

Ad soyad

İmza

örnek boşanma dilekçesi

Örnek boşanma dilekçesini word biçiminde bilgisayarınıza indirerek kolayca düzenleyebilirsiniz. Boşanma dilekçesini bilgisayarınıza indirmek buraya tıklayın.

SONUÇ:

Boşanma dilekçesi nasıl hazırlanır sorusunun cevabını bu makalede bulabilirsiniz. Boşanma dilekçesinin nasıl hazırlanacağı, boşanmanın anlaşmalı mı yoksa çekişmeli mi olduğuna göre değişir. Anlaşmalı boşanma dilekçesinde eşlerin anlaştıkları hususlar belirtilirken, çekişmeli boşanma dilekçesinde boşanma sebebi ve talepler açıklanır. Her iki durumda da dilekçenin başında yetkili aile mahkemesinin adı ve adresi, dilekçede davacı ve davalının kimlik bilgileri, evlilik tarihi ve yeri, çocukların varlığı ve sayısı yazılmalıdır. Dilekçe imzalanmalı ve harç makbuzu ile birlikte mahkemeye sunulmalıdır.

“Boşanma Dilekçesi Nasıl Hazırlanır?” başlıklı makalemizi okuduğunuz için teşekkür ederiz. Amacımız, boşanma sürecine giren herkese en iyi şekilde yardımcı olmaktır. Siz de soru, öneri, deneyim ya da paylaşımlarınızı bu başlık altında konu hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak isteyenlerle paylaşarak içeriğimizi geliştirmemizde yardımcı olabilirsiniz. Eğer siz de boşanma sürecinde dilekçe hazırlama aşamasını geçirdiyseniz veya bu konuda bilgi sahibiyseniz, lütfen deneyimlerinizi bizimle paylaşın. Belki de bir ipucu veya tavsiyeyle başkalarının işini kolaylaştırabilirsiniz.

Yorumlarınızı bekliyoruz! Siz de bu konuda fikirlerinizi paylaşarak topluluğumuza katkıda bulunabilirsiniz. Unutmayın, bilgi paylaştıkça çoğalır.

 

Kaynak
Örnek Boşanma Dilekçesi

iyibilgi.com.tr

iyibilgi.com.tr ekibi, farklı uzmanlık alanlarına sahip yazarlardan oluşmaktadır. Her biri kendi konusunda uzmanlaşmış ve deneyimli olan yazarlarımız, içeriklerimizin kalitesini ve güvenilirliğini sağlamak için büyük özen göstermektedir. Tüm içeriklerimiz, doğruluk, güncellik ve özgünlük konularında titizlikle incelenmektedir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu